Procedura likwidacji oparta na spisie sprzętu dostarczonego przez klienta

Wycena sprzętu oparta jest na rynkowej wartości danego sprzętu i stanowi jednocześnie deklarację Netland Computers, odnośnie ceny skupu danego sprzętu. Procedura obejmuje następujące etapy:

  • przyjęcie zlecenia na likwidację;
  • oszacowanie wartości sprzętu na podstawie spisu przedstawionego przez klienta;
  • negocjacja ceny;
  • ustalenie terminu odbioru sprzętu;
  • przekazanie protokołu likwidacyjnego w dniu odbioru sprzętu;
  • wystawienie faktury VAT przez sprzedającego;
  • weryfikacja zgodności dostarczonego spisu z odebranym sprzętem;
  • proces usuwania danych w ustalonym wcześniej czasie;
  • dokonanie płatności za sprzęt na podstawie wystawionej faktury VAT;
  • wystawienie certyfikatu usunięcia danych.