Procedura audytu likwidowanego sprzętu komputerowego

Bardzo często firmy likwidujące sprzęt komputerowy decydują się na dokonanie zewnętrznego audytu, który przeprowadzany jest (w zależności od preferencji klienta) w siedzibie Netland Computers bądź bezpośrednio u klienta. Nasi pracownicy dokonują dokładnego spisu sprzętu i jego stanu, a szczegółowy raport przekazują klientowi, który wycenę może zrealizować u nas lub zlecić ją innej firmie. Przeprowadzenie audytu nie zobowiązuje klienta do podjęcia dalszych kroków likwidacyjnych w Netland Computers. Wycenę i sprzedaż sprzętu klient może przeprowadzić z inną firmą. Klienci, którzy przeprowadzą likwidację w Netland Computers nie ponoszą kosztów dokonanego audytu. Procedura uwzględniająca audyt obejmuje następujące etapy:

  • przyjęcie zlecenia na likwidację;
  • przedstawienie oferty przeprowadzenia audytu;
  • przeprowadzenie audytu w siedzibie klienta bądź w siedzibie Netland Computers;
  • oszacowanie wartości sprzętu;
  • przedstawienie wyceny wraz z niezbędną dokumentacją

Po przeprowadzeniu wyceny klient może wybrać spośród trzech proponowanych przez Netland Computers rozwiązań. Dodatkowo przy rozwiązaniu „B” Netland Computers zapewnie dostarczenie pełnej dokumentacji w przypadku, gdy najlepszy oferent nie ma takiej możliwości.

 

A:

  • Zgoda klienta na proponowaną cenę
  • Dalsze postępowanie likwidacyjne jak w punkcie I.

B:

· Przeprowadzenie przetargu

· Przedstawienie wyników przetargu

· Wybór najlepszej oferty

· Przeprowadzenie sprzedaży

· W razie potrzeby zapewnienie wsparcia logistycznego

C:

  • Klient decyduje się na odsprzedanie sprzętu innej, samodzielnie wybranej firmie.
  • Dostarczenie klientowi pełnej dokumentacji z audytu.
  • W razie potrzeby zapewnienie wsparcia logistycznego

 

Generalnie nasza firma zajmuje się klientem od A do Z, dbamy zarówno o optymalną wycenę sprzętu, fachową i szybką obsługę jak i porządek w „papierach”.