Likwidacja sprzętu komputerowego

Likwidacja to proces mający na celu spieniężenie lub utylizację środków trwałych, które uległy uszkodzeniu, nie nadają się do dalszej eksploatacji bądź nie spełniają już wymaganych standardów. Zużyte urządzenia stają się problemem, zalegają w biurach, piwnicach, magazynach oraz innych miejscach i mimo że nie są już użytkowane, nadal pozostają w ewidencji środków trwałych firmy. Dlatego likwidacja zbędnego sprzętu komputerowego to korzystne rozwiązanie dla każdej firmy.

 

Na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. 01.62.628 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 roku (Dz.U.05.180.1495) wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek zdawania zużytego sprzętu elektronicznego odpowiednim firmom. Kasacja musi zostać potwierdzona fakturą sprzedaży lub protokołem przekazania odpadu elektronicznego.

 

W wielu przypadkach stary sprzęt nadaje się jeszcze do użytkowania i zamiast przechowywać go w firmie, a następnie poddać kosztownej utylizacji warto go odsprzedać, nim straci swoją wartość.

 

Firma Netland Computers prowadzi skup sprzętu komputerowego z całej Polski. Z nami każda firma szybko i łatwo pozbędzie się zbędnych urządzeń biurowych, zarówno tych działających, jak i przeznaczonych do utylizacji.

 

 


 

 

 

likwidacja IT, utylizacja sprzętu komputerowego, likwidacja elektroniki, skup laptopów, utylizacja sprzętu komputerowego, likwidacja komputerów, recycling notebooków, złomowanie drukarek, skup komputerów, likwidacja sprzętu elektronicznego, skup komputerów, recycling laptopów, zużyty sprzęt elektroniczny, , utylizacja sprzętu elektronicznego, recycling komputerów, skup laptopów, Blancco Polska, wycena laptopów